Test jezelf

Welk type vrijwilliger bent u? Door deze test weet u binnen twee minuten het antwoord op de vraag welk soort vrijwilligerswerk bij u past. Klik op de link hieronder om de test te beginnen Doe de persoonlijkheidstest!  

Doelstelling

Het Sociaal Centrum—Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft tot doel  : een vrijwilligersnetwerk uit te bouwen in de Mechelse regio, dit in nauwe samenwerking met de verschillende sociale en culturele organisaties en tevens de samenleving te sensibiliseren om zich op vrijwillige basis in te zetten voor het welzijn van anderen. het bestrijden van alle vormen van kansarmoede door alle mogelijke sociale hulp te verlenen aan personen en gezinnen die in een noodsituatie verkeren, momenteel door de uitbouw van een sociale kruidenier. in te spelen op de nieuwe noden binnen de Mechelse regio, deze te onderzoeken en oplossingen te creëren. Om dit doel te bereiken zal de vereniging een beroep doen op vrijwilligers en zal ze samenwerken met derden.  
joomla template
© 2011 Site created by Roelies | Vrouwvanmechelenstraat 17 - BE 2800 Mechelen